Το κάπνισμα στη ζωή μας
Author: Οι μαθητές του project 3
DescriptionΜαθητική έρευνα στα πλαίσια του μαθήματος της Α Λυκείου
Grade Level 9-12
Curriculum Health / PE
Introduction
           
Η παρούσα δικτυακή αποστολή έχει σαν στόχο να οδηγήσει τους μαθητές στη μελέτη του φαινομένου του καπνίσματος 
Tasks
           
"Αγαπητά μου παιδιά,θα χωριστείτε σε ομάδες και θα επιχειρήσετε μια ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση του θέματος, μέσα από ηλεκτρονικές πηγές ,ερωτηματολόγια και αληθινές συνεντεύξεις σε συμμαθητές σας στο σχολείο και αν μπορέσετε σε άλλα σχολεία της περιοχής σας".
Process
           
               Θα χωριστείτε αρχικά σε πέντε ομάδες και κάθε μία θα διαπραγματευτεί το αντίστοιχο αντικείμενο - α)ιστορική - κοινωνιολογική αναδρομή στο κάπνισμα, β) διάφορες κατηγορίες αιτίων, γ)συνέπειες σωματικές,ψυχικές,οικονομικές και κοινωνικές, δ)παθητικοί καπνιστές και ε)λύσεις,φαρμακευτική περέμβαση και πρόληψη
Evaluation
Score
Total Score:
Υποτυπώδες Μέτριο Πολύ καλό Υποδειγματικό Score
ελάχιστα δεν ασχολήθηκε σε βάθος,δεν χρησιμοποίησε πηγές Αναζήτησε στοιχεία σε ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό,σύνθεση, κρίση,καλή κατανόηση Εξονυχιστική έρευνα,σύνθεση,αφομοίωση,κριτική σκέψη 25
Ελάχιστες έτσι κι έτσι επικοινώνησε επικοδομητικά με την ομάδα Συνεργασία καθόλη τη διάρκεια,επίλυση προβλήμάτων,νέες προτάσεις 25
σχεδόν τίποτε ή καθόλου Ελάχιστα συνεισέφερε Βοήθεια στους συμμαθητές,εγατικότητα στην παραγωγή και σύνθεση Ενασχόληση συνεχής,πρωτοβουλίες,βοήθεια και στο σύνολο της ερευνητικής εργασίας 25
Δεν έκανε ή κακή Λίγες δεξιότητες Αμεσότητα,άνεση,μεταδοτικότητα Σαφήνεια,άνεση,ικανότητα λόγου,μεταδοτικότητα 25
Total Score: 100%
Conclusion
           
Το κάπνισμα αποτελεί όχι μόνο μία κακή συνήθεια,αλλά΄ταυτόχρονα ένα σοβαρότατο κοινωνικό φαινόμενο που η αντιμετώπισή του χρήση συντονισμένων και συστηματικών ενεργειών από την πολιτεία,τους αρμόδιους φορείς και τους άμεσα ενδιαφερόμενους.
Teachers Page
           
Μία πρόταση για τη μελέτη κοινωνικών φαινομένων